Podporujeme

Na této stránce bych rád uvedl projekt, který se mi moc líbí a rád bych ho v nějaké formě podpořil.

Mořské želvy

Jde o záchranu mořských želv, momentálně zejména v Indonésii.

Hlavním cílem projektu v Indonésii je pomoci zefektivnit tamní ochranu mořských želv a redukovat nelegální prodej produktů z želv (vajec určených ke konzumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky).

Hlavním cílem projektu v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech minimalizace negativních vlivů jednotlivce (zejména návštěvníka tropických oblastí) na ubývání populací těchto zvířat (např. NEjezením želvích vajíček, NEkupováním produktů z želvoviny atd.).

banner3