Trojský most

_O0A5467_smv When in the autumn of 2014 Prague opened this most, it was more than clear that I will become a magnet for many photographers. As usual in this country, there were some suspicions about corruption around the bridge funding but I’ll be talking from the aestheticall point of view. The bridge is simple beautiful! 🙂

_O0A5467_smv Když na podzim roku 2014 otevřela Praha nový Trojský most, bylo jasné, že se stane magnetem pro mnoho fotografů. Pominu všechna podezření ohledně financí a korupce, která se kolem mostu točí a budu se věnovat pouze estetické stránce. Z mého pohledu je most krásný 🙂

_O0A5453_MPX I’m definitely not a architecture photographer, I consider it as a “higher level”, but it is extremely exciting for me trying to find and capture different views of a thing, quite often even unrealistic. And similarly to nature and wildlife photography, I do prefer time with minim people around, so most of my pictures are created either very early morning or in the night. _O0A5517_smv There is one more thing that is fascinating in the architecture photography. It is a genius of its authors. It is somehow automatic when I see a beautiful landscape or animal. Simply because the nature is perfect but the architecture is one of the areas when somebody (a person) can be very close. _O0A5530_smv So, you can for sure admire my images 🙂 but the biggest thank belongs to the exceptions architects and builders. Their work is fascinating and enriching. _O0A5479_smv

_O0A5453_MPX Rozhodně nejsem fotografem architektury, to považuji za nějaký “vyšší level”, ale hrozně mě baví hledat různé pohledy na věc, někdy třeba i nerealistické. Stejně ale jako u fotografování přírody nebo zvířat preferuji minimum lidí okolo, a tak většina mých fotografií vzniká brzo ráno nebo v noci. _O0A5517_smv Ještě jedna věc mě ale u fotografování měst a domů fascinuje. A to genialita autorů. U dechberoucích přírodních scenérií to člověk tak nějak předpokládá automaticky – příroda je v mnoha (možná ve všech) ohledech dokonalá, ale architektura je jednou z oblastí, kde se jí lidé mohou přiblížit. _O0A5530_smv Můžete mě pochválit za fotky, pokud se vám líbí, ale hlavní dík patřím všem vyjímečným architektům a stavitelům, ať už moderním nebo třeba středověkým. Jejich práce je nesmírně fascinující a obohacující. _O0A5479_smv

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*